poniedziałek, czerwca 20, 2011

Trochę na początek

DEMONY- jest to pojecie używane w mitologiach, legendach i wierzeniach określające nadzwyczajne stworzenie zajmujące pozycje między ludźmi a bogami. Najczęściej są to
nieprzyjazne człowiekowi duchy, przewrotnie związane z sakramentami religijnymi.


POTWORY- jest to szerokie określenie przedziwnych istot pojawiających się w mitologiach, legendach, wierzeniach ludowych oraz literaturze fantastycznej. Stworzenia te zwykle cechują się przerażającym wyglądem, a także prymitywnym, agresywnym zachowaniem, często utożsamianym z wcieleniem zła.

RODZAJE DEMONÓW !!!!

Oumara

Loumara są względnie nową demoniczną rasą, o wiele młodszą od tanar'ri

Obyrith

Obyrith są tak prastare, że poprzedzają śmiertelne życie, a nawet bogów.

Tanar'ri

Tanar'ri są rasą licznych demonów pierwotnie stworzonych przez obyrithów jako niewolnicy.

Inne demony

Nie wszystkie demony pasują do jednej z wymienionych powyżej ras. Do takich demonów należą:

 • Abyssal drake
 • Abyssal eviscerator
 • Abyssal maw
 • Abyssal ravager
 • Abyssal skulker
 • Ankashar
 • Artaaglith
 • Bebilith
 • Pies cienia
 • Blood fiend
 • Broodswarm
 • Deathdrinker
 • Draegloth
 • Ghour
 • Lilitu
 • Nashrou
 • Quasit
 • Odbieracz
 • Skulvyn
 • Soul demon
 • Whisper demon

Demony żywiołów

Demony żywiołów także istnieją, byty powstałe z wypadków złamanych dusz Wojny Krwi i przypominające żywiołowy materiał, który je narodził. Znane rodzaje zawierają:

 • Demon powietrza
 • Demon popiołu
 • Demon ziemi
 • Demon ognia
 • Demon lodu
 • Demon wody