poniedziałek, czerwca 20, 2011

Trochę na początek

DEMONY- jest to pojecie używane w mitologiach, legendach i wierzeniach określające nadzwyczajne stworzenie zajmujące pozycje między ludźmi a bogami. Najczęściej są to
nieprzyjazne człowiekowi duchy, przewrotnie związane z sakramentami religijnymi.


POTWORY- jest to szerokie określenie przedziwnych istot pojawiających się w mitologiach, legendach, wierzeniach ludowych oraz literaturze fantastycznej. Stworzenia te zwykle cechują się przerażającym wyglądem, a także prymitywnym, agresywnym zachowaniem, często utożsamianym z wcieleniem zła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz